Spain

Compres i aprovisionament - JEFE DE COMPRAS CON INGLÉS - TAR - (DLY-268)

Marçà

Spain

Operadors processos producció - JEFE DE PLANTA - TAR - E-365

Marçà

GASTROEMPLEO

Jefe de Partida - GASTROEMPLEO [PC-832]

Marçà